Andelsvurdering

Andelsvurdering foretages nu af
Bang & Beenfeldt

Få vurderet din andelsbolig

Skal du have vurderet værdien af din andelslejlighed i forbindelse med et salg, kan vi vurdere og prissætte løsøre og de forbedringer, som du har fået udført i din andel.

Vores samlede andelsvurdering af lejligheden indeholder også en oversigt over eventuelle mangler, som køber skal være bekendt med i forbindelse med handlen, således du som sælger undgår efterfølgende krav.

 

 

Sådan vurderer vi:

 • Vores andelsvurderinger er baseret på en nøje fastlagt procedure for at sikre en grundig og korrekt gennemgang af din andelsbolig.
 • Til grund for vurderingen syner vi fysisk lejligheden, benytter de oplysninger, du som andelshaver kan give, samt benytter den dokumentation for forbedringer, du måtte have i form af kvitteringer, kontrakter m.m.- Under den visuelle gennemgang af hele andelslejligheden gennemgår vi de udførte renoveringer og det løsøre, der er inkluderet i handlen.
 • Vi beregner afskrivninger og værdiansætter forbedringer og løsøre.
 • Vi noterer og værdiansætter synlige skader og mangler i rapporten.
 • Vi foretager ikke destruktive indgreb i eksempelvis murværk, lysninger og skillevægge, og vi flytter ikke rundt på møbler og inventar, hvorfor vi altid tager forbehold over for skjulte skader.
 • Konstaterer vi ulovligt eller fejlagtigt udført arbejde, noterer vi dette i rapporten, så du som sælger kan afhjælpe og udbedre forholdene inden salg.
 • Den endelige vurdering baserer vi på ovennævnte vurdering, kvalificerede skøn, samt retningslinjerne anført i ABF Håndbogen.
 • Hvis andelsboligforeningens vedtægter tilsiger, at vi skal benytte en af andelsboligforeningen udarbejdet vurderingsvejledning, skal vi bede om at få den tilsendt, inden vurderingen går i gang.

 

 

Du har vurderingsrapporten inden for 15 arbejdsdage

 • Vi besigtiger normalt lejligheden indenfor 5-7 arbejdsdage efter, at du har bestilt vurderingen.
 • En gennemgang af lejligheden tager cirka 30 minutter, hvor du som sælger eller repræsentant for andelsboligforeningens bestyrelse bør være til stede.
 • Efter yderligere 7-8 arbejdsdage modtager du og andelsboligforeningens bestyrelse og administrator vurderingsrapporten.

 

 

Vurdering af andelskronen

Du skal være opmærksom på, at vores vurdering omfatter værdien af forbedringer i lejligheden. Selve værdien af andelen i foreningen bestemmes på baggrund af andelskronen og i henhold til foreningens vedtægter.
 • Bestil en andelsvurdering ↓

Vælg venligst en gyldig formular

 

Det skal vi bruge:

 • Seneste vurdering af forbedringer og løsøre
 • Kvitteringer for indkøbt løsøre
 • Kvitteringer fra håndværker
 • Opgørelse og beskrivelse af selvudførte forbedringer (Eget arbejde)
 • Eventuelt andelsboligforeningens interne vurderingsvejledninger.
Andelsvurdering