AB Rosenborghus – København Ø

Et større renoveringsprojekt af ejendommens forskellige elementer, herunder facade og vinduer

 

Abildhauge A/S bistod AB Rosenborghus med byggeteknisk rådgivning, da foreningens ejendom skulle gennemgå en større renovering af ejendommen.

 

Det samlede projekt omfattede:

  • – Udskiftning af vinduer til trappe og maling af vinduer på gadefacade
  • – Reparationsarbejder på gadefacader
  • – Udførelses af ventilation i tag
  • – Brandimprægnering af spidsloft
  • – Nye pulterrum
  • – Indblæsning af isolering i etageadskillelse
  • – Nye brandkamme
  • – Udskiftning af zinkbeklædninger ved kviste til gade

 

Abildhauges rolle i projektet var at varetage projektering, udbud af projektet, løbende byggetilsyn og  økonomi- tidsstyring .

 

Ejendommen er opført i 1900 med 5 etager og har et samlet bygningsareal på 4363 m2.

Projekt

Bygherre

AB Rosenborghus

Entreprenør

Byens Tag og Facade A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

René Vollesen

Tidsplan

Februar - August 2018

Budget

4.700.000 DKK ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
 
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning