AB Ålborggade 3-5 – København Ø

Renovering af trapper og udskiftning af tag

 

Abildhauge bistod AB Ålborggade 3-5 med renovering af samtlige trappeopgange i 2013.

Arbejdet omfattede projektering, udbud, byggetilsyn og 1. års gennemgang og blev gennemført efter fastlagt tidsplan inden for fastlagt budget.

 

Efterfølgende har Abildhauge udarbejdet en tilstandsrapport for ejendommen og på den baggrund blev besluttet udskiftning af ejendommens tag. Abildhauge varetog projektering, udbud, byggetilsyn i løbet af 2015 og efterfølgende 1. års gennemgang

 

Projektet blev ligeledes gennemført efter fastlagt tidsplan inden for fastlagt budget.

 

Ejendommen er en ældre bygning fra 1889 og består af 16 beboelseslejligheder med i alt 987 m2 boligareal.

 

Projekt

Bygherre

AB Ålborggade 3-5

Entreprenør

Malerfirmaet Tommy Eriksen ApS vedr. trapperenovering og Tagsnedkeren ApS vedr. tagudskiftning

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Helle Frey Jensen og Thomas Andersen

Tidsplan

Trapperenovering februar 2013 til maj 2013 og tagudskiftning juli 2015 til august 2015

Budget

I alt 2.167.000 kr. ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
 
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
 
Vinduer
 
Opgang/trappe
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
 
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning