Abildhauge Aps konkurs


Abildhauge Aps konkurs

I starten af 2021 overtog Bang & Beenfeldt aktiviteterne i Abildhauge, samt Abildhauges brand og medarbejdere. 

 

Aftalen indebar, at Abildhauge  Aps skulle fortsætte egne projekter indtil disse var blevet leveret i henhold til kontrakten mellem Abildhauge og kunden – og Bang & Beenfeldt skulle i denne sammenhæng være  underrådgiver for Abildhauge.

 

Denne løsning for at sikre, at Abildhauges kunder kunne få gennemført deres projekter som oprindeligt bestilt og aftalt, samt sikre at der var forsikringsdækning på disse aftaler. Betaling er derfor også sket mellem kunden og Abildhauge, hvorefter Abildhauge har skullet betale Bang & Beenfeldt for underrådgiverydelserne. 

 

Vi erfarer, at Abildhauge Aps er gået konkurs dags dato, hvilket betyder, at Bang & Beenfeldt ikke kan agere underrådgiver længere. 

 

Hvis du har igangværende sager eller ønsker at indgive en reklamation af Abildhauge, skal du rette henvendelse til kurator, som varetager Abildhauge Aps- og ikke til Bang & Beenfeldt.

 

Kurator er: Anders Rubinstein – anders@rubinsteinlaw.dk

 

Har du behov for rådgivning med et nyt projekt eller opgave, så står vi i Bang & Beenfeldt naturligvis klar til at hjælpe.  Se mere på bangbeen.dk

 

Vi håber på så få gener som muligt for tidligere kunder i Abildhauge.

 

/Jeppe Blohm Nielsen

Bang & Beenfeldt