Vedligeholdelsesplan

10-årig Vedligeholdelsesplan

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan er et arbejdsdokument, med en prioriteret oversigt over de forventede vedligeholdelsesopgaver og estimeret priser. Vedligeholdelsesplanen rækker 10 år ud i fremtiden og gør det muligt at planlægge drift og vedligeholdelse af ejendommen således, at arbejdet sker i den teknisk rigtige rækkefølge.


Vedligeholdelsesplanen er et vigtigt værktøj for ejer- og andelsboligforeninger da den er med til at sikre ejendommens stand, og forebygge ubehagelige overraskelser og pludseligt stigende fællesudgifter.

 

På baggrund af den tilstandsrapport, som Abildhauge udarbejder for jeres ejendom udarbejder vi samtidig en udførlig vedligeholdelsesplan, der gør det muligt at planlægge vedligeholdelsen af ejendommen således, at arbejdet sker i den teknisk rigtige rækkefølge.

 

 

Reducér løbende og dyre udgifter med en vedligeholdelsesplan 

Med en vedligeholdelsesplan kan jeres ejerforening eller andelsforening dermed reducerer løbende og dyre udgifter til akutte reparationer. Da det især er ved akutte reparationer, at man risikerer, at arbejdet ikke udføres korrekt eller optimalt på grund af temperaturer eller nedbør.

 

Desuden er planen med til at reducere vedligeholdelsesudgifterne for ejendommen. En god plan giver ejer- eller andelforeningen tid til at indhente de rigtige tilbud. Samtidig giver den overblik, så man kan samle flere mindre opgaver til en stor for derigennem at spare opstartsudgifter samt udgifter til byggeplads og eksempelvis stillads.

 

 

Vedligeholdelsesplanen indeholder:

  • Drift- og vedligeholdelsesplan
  • Prioriteringsrækkefølge
  • Teknisk og økonomisk vurdering
  • Teknisk Due Diligence (erhvervsbyggeri)

 

 

Inkluderet rådgivning – vi gennemgår planen med jer

Hvis der skulle være behov for det, tilbyder Abildhauge uden merudgift for andelsbolig- eller ejerforeningen at gennemgå planen efterfølgende. Her kan vi drøfte de forskellige muligheder og svare på spørgsmål, der måtte opstå.

 

I den forbindelse er der også mulighed for at drøfte eventuelle ønsker og muligheder for at forbedre ejendommen gennem eksempelvis energirenovering, opsætning af altaner m.m.

 

 

10 års vedligeholdelsesplan

Med en vedligeholdelsesplan får jeres ejer- eller andelsforening et overblik ca. 10 år ud i fremtiden, og hver enkelt vedligeholdelsesopgave er prioriteret og prissat ud fra erfaringspriser, så foreningen altid har et økonomisk skøn at budgettere ud fra. Vi anbefaler, at revidere vedligeholdelsesplanen allerede efter ca. 3 til 5 år for at holde planen opdateret og så aktuel som mulig.

 

 

Vedligeholdelsesplan ved stiftelse af andelsboligforening

Den 1. juli 2018 trådte en ændring i andelsboligloven i kraft. Ændringen betyder bl.a. at der ved stiftelse af en andelsboligforening skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan som minimum rækker i 15 år. De nye regler for stiftelse af andelsboligforeninger, stiller samtidig krav om, at vedligeholdelsesplanen opdateres minimum hvert 5. år.

Abildhauge kan i den forbindelse også tilbyde, at udarbejde en vedligeholdelsesplan ved stiftelse af andelsboligforening.

400

Udførte tilstandsrapporter

1500

Rådgivet boligforeninger

2500

Udførte byggeprojekter

   • Det koster ikke noget at spørge, så tag fat i os!

  • Vælg venligst en gyldig formular

    

Har du spørgsmål? Så tag fat i mig

 

Lukas Rubin

Bygningskonstruktør

 33296024

 

 lkr@abildhauge.dk

 

 

5 gode grunde til at få en vedligeholdelsesplan

 1. Overblik over vedligeholdelses-udgifter
 2. Mindre udgifter til vedligehold
 3. Bedre tid til planlægning af vedligehold
 4. Mere kvalitet i vedligeholdelses-opgaverne
 5. Et aktiv i salgsprocessen, hvor både sælger og køber af ønsker at kende fremtidige udgifter.


Tilstandsvurdering

 

Udvalgte referencer

AB Vennehøj – København S

21. januar 2011
Udskiftning af altaner
Læs mere

EF Vesterbrogade 114-116 – København V

10. august 2018
Forskellige istandsættelses- og vedligeholdelsesopgaver samlet under ét projekt
Læs mere

Lindehuset – Frederiksberg

18. januar 2006
Stort byfornyelsesprojekt for Frederiksberg Bolig Fond
Læs mere