Renovering og ombygning

Renovering og ombygning

Hos Abildhauge har vi stor erfaring med at renovere og ombygge den ældre boligmasse i København og Frederiksberg. Vi har således et indgående kendskab til de forskellige byggeskikke, der optræder i den ældre boligmasse. På den baggrund kan vi altid give individuel rådgivning til den rigtige renovering for den specifikke ejendom. Med en medarbejdersammensætning af både ingeniører og arkitekter vil vi altid respektere både de tekniske, statiske og æstetiske aspekter i en ejendom.

 

Behovsanalyse

I samarbejde med de enkelte ejere af ejendommene afdækker vi grundigt behovet for renovering. Måske drejer det sig blot om efterisolering af en gavl, måske har ejendommen brug for en gennemgående renovering i form at nye vinduer, nyt tag, istandsættelse af facader mm.

En renovering kan også være en ombygning af eksisterende funktioner til andre funktioner – eksempelvis konvertering af erhverv til bolig, ombygning af kælderarealer til fællesarealer eller ombygning af tørrelofter til bolig.

 

Råd om materialer

Ved valg af materialer til renoveringen rådgiver vi om fordele/ulemper samt levetider i forhold til de ønskede materialer. Her deltager vores arkitekter også med råd om æstetik i forhold oprindelig arkitektur.

 

Overblik over omkostninger

Inden en renoveringsopgave igangsættes udarbejder Abildhauge et budget for de ønskede arbejder, således at den enkelte bygherre har et økonomisk overblik byggesagen, inden den igangsættes.

 

Abildhauge fører tilsyn

Under selve renoveringen følger Abildhauge altid byggesagen tæt, således at alle forhold omkring tid, økonomi og kvalitet overholdes som aftalt. Bygherrens krav til en renoveringen skal altid opfyldes.

 

Tilskud til støjrenovering af vinduer i Københavns Kommune

Københavns kommune har afsat 20 mio. kr. til en støjrenoveringspulje fordelt på tre år i 2018-2020. Puljen giver private ejendomme der er stærkt støjplaget mulighed for, at søge tilskud til støjisolering af eksisterende vinduer. Her vil ejendomme der oplever støjbelastning på over 68 dB kunne opnå et tilskud på 33% af de samlede udgifter, ifm. støjrenovering og støjisolering af ejendommens vinduer.

 

    •  støjbelastning mod facaden på over 68 dB (se på kortet nedenfor om jeres ejendom er støjplaget)
    • ejendommens vinduer skal være nedslidte og over 25 år gamle
    • ejendommen skal være beliggende indenfor Københavns Kommune

 

 

 

Referencer

AAB Afd. 68 – København K

23. marts 2017
Istandsættelse af hovedtrapper og renovering af gårdsidens vinduer og facade
Læs mere

Lindehuset – Frederiksberg

18. januar 2006
Stort byfornyelsesprojekt for Frederiksberg Bolig Fond
Læs mere

AB Keplersgade 4-6 – København S

14. juni 2013
Udskiftning af vinduer, nye taginddækninger, renovering af port og bitrapper samt dræn og kloak på gårdside
Læs mere