Renovering og ombygning

Renovering og ombygning

Hos Abildhauge har vi stor erfaring med at renovere og ombygge den ældre boligmasse i København og Frederiksberg. Vi har således et indgående kendskab til de forskellige byggeskikke, der optræder i den ældre boligmasse. På den baggrund kan vi altid give individuel rådgivning til den rigtige renovering for den specifikke ejendom. Med en medarbejdersammensætning af både ingeniører og arkitekter vil vi altid respektere både de tekniske, statiske og æstetiske aspekter i en ejendom.

 

Behovsanalyse

I samarbejde med de enkelte ejere af ejendommene afdækker vi grundigt behovet for renovering. Måske drejer det sig blot om efterisolering af en gavl, måske har ejendommen brug for en gennemgående renovering i form at nye vinduer, nyt tag, istandsættelse af facader mm.

En renovering kan også være en ombygning af eksisterende funktioner til andre funktioner – eksempelvis konvertering af erhverv til bolig, ombygning af kælderarealer til fællesarealer eller ombygning af tørrelofter til bolig. 

 

Råd om materialer

Ved valg af materialer til renoveringen rådgiver vi om fordele/ulemper samt levetider i forhold til de ønskede materialer. Her deltager vores arkitekter også med råd om æstetik i forhold oprindelig arkitektur.

 

Overblik over omkostninger

Inden en renoveringsopgave igangsættes udarbejder Abildhauge et budget for de ønskede arbejder, således at den enkelte bygherre har et økonomisk overblik byggesagen, inden den igangsættes.

 

Abildhauge fører tilsyn

Under selve renoveringen følger Abildhauge altid byggesagen tæt, således at alle forhold omkring tid, økonomi og kvalitet overholdes som aftalt. Bygherrens krav til en renoveringen skal altid opfyldes.

 

Kontakt Abildhauge

Abildhauges medarbejdere er klar til at rådgive om renovering af din ejendom.  Udfyld formularen til højre på siden eller ring 33 31 33 31 og aftal et uforpligtende møde for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din ejendom.

Få en uforpligtende samtale med en af vores rådgivere

 • Kontaktformular
  Sender
 •  

 Vores renoveringsspecialer:

  • Facaderenovering
  • Karnaprenovering
  • Altanrenovering
  • Tagrenovering
  • Tagudskiftning
  • Renovering af trappeopgange
  • Energirenovering
  • Byfornyelse
  • Fugtsikring herunder etablering af omfangsdræn
  • Kælderrenovering
  •  Betonrenovering

 

Referencer

AB Lyngby Parkgård – Kongens Lyngby

18. marts 2015
Abildhauge A/S har siden 2014 rådgivet AB Lyngby Parkgård med flere forskellige byggeprojekter
Læs mere

EF Thorvaldsensvej 27 – Frederiksberg

14. september 2015
Renovering af gadefacade og vinduer mod gaden
Læs mere

AB Kronborggade 10-12 – København N

20. juli 2012
AB Kornborggade 10-12 udskiftet ejendommens tag med et nyt eternittag inkl. nyt undertag
Læs mere