AB Vennehøj – København S

Udskiftning af altaner samt renovering af tagbrønde

 

Abildhauge blev kontaktet i 2009 med henblik på rådgivning om primært udskiftning af alle foreningens altaner til større altaner. Herudover ønskede foreningen at forbedre alle tagbrænde fra eksisterende nedløbsrør. Herefter varetog Abildhauge projektering, byggetilsyn og aflevering af altanprojektet samt etablering af afløb i jord til nedløbsrør.

 

Altanprojektet blev gennemført efter fastlagt tidsplan og overholdt udarbejdet byggebudget.

 

Ejendommen er en markant bygning fra 1938 som består af 144 beboelseslejligheder og 3 erhvervslejemål med i alt 9.962 m2 boligareal. Andelsboligforeningen er stiftet i 1989.

Projekt

Bygherre

AB Vennehøj

Entreprenør

PNP Byg A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Ole Præst Larsen

Tidsplan

December 2009 til juli 2010

Budget

11.664.000 kr. ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
 
Facade
 
Vinduer
 
Opgang/trappe
 
Altaner
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning