AB Kræmmerhuset – København N

Facade- og vinduesrenovering og nye flotte tårnkupler

 

Abildhauge blev kontaktet i 2009 med henblik på rådgivning om vinduesrenovering. Dette resulteret i første renoveringsprojekt, hvorunder Abildhauge varetog projektering, byggetilsyn og aflevering af følgende i løbet af 2010:
– reparation af tag
– udskiftning af bitrapper
– malerbehandling af vinduer

Efterfølgende har Abildhauge udarbejdet en tilstandsrapport for AB Kræmmerhuset.

I 2016 forsatte samarbejde med et spændende renoveringsprojekt hvor AB Kræmmerhusets meget flotte tårnkupler blev udskiftet og taget renoveret.

Begge renoveringsprojekter er gennemført efter fastlagt tidsplan.

Ejendommen er en markant bygning fra 1902 som består af 78 beboelseslejligheder og 2 erhvervslejemål med i alt 6.260 m2 boligareal og 917 m2 erhvervsareal.

Projekt

Bygherre

AB Kræmmerhuset

Entreprenør

Flere entreprenører, blandt andet JME Enterprise samt Byens Tag & Facade

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Bygningskonstruktør Thomas Andersen

Tidsplan

Vinduesprojekt i løbet af 2010 og renovering af tårnkupler og tag i 2016

Budget

Flere byggeprojekter og samlet 1.721.000 kr. ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
 
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning