EF Vesterbrogade 114-116 – København V

Forskellige istandsættelses- og vedligeholdelsesopgaver samlet under ét projekt

 

Abildhauge har ved flere lejligheder bistået EF Vesterbrogade 114-116 med byggeteknisk rådgivning.

 

Seneste skete det, da foreningens ejendom (for- og baghus) skulle gennemgå forskellige istandsættelses- og vedligeholdelsesopgaver samlet under ét projekt. I den forbindelse varetog Abildhauge projektering, udbud, byggetilsyn, økonomi- og tidsstyring.

 

Det samlede projekt omfattede:

  • – Udskiftning af tegltag og mansard
  • – Partiel udskiftning af tagpap
  • – Udskiftning af vinduer
  • – Tømrer-/snedkeder-gennemgang af vinduer mod Vesterbrogade
  • – Malerarbejder af vinduer
  • – Rensning af af kanaler og indregulering af anlæg i baghuset
  • – Udskiftning af kanaler på loft mod Vesterbrogade

 

Foreningens ejendom består af et for- og baghus, hvoraf forhuset er opført i 1853 og baghuset er opført i 1930.

Projekt

Bygherre

EF Vesterbrogade 114-116

Entreprenør

JME Enterprise A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Lukas Rubin

Tidsplan

Juni - August 2018

Budget

2.000.000 DKK ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
 
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
 
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
 
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
 
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning