EF Thorvaldsensvej 27 – Frederiksberg

En større istandsættelse af tag, facade og vinduer

 

Abildhauge bistod med byggeteknisk rådgivning da EF Thorvaldsensvej 27 skulle gennemgå en større istandsættelse af ejendommen.

 

Det samlede projekt omfattede:

  • – istandsættelse af tag
  • – istandsættelse af gadefacade
  • – renovering af vinduer

 

Abildhauges rolle i projektet bestod i at forestå projektering, sende projektet i udbud, føre løbende byggetilsyn, byggeledelse og økonomi- og tidsstyring af projektet. Herefter varetog Abildhauge både 1. og 5. års gennemgang.

 

Sideløbende har Abildhauge A/S udarbejdet tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner for EF Thorvaldsensvej, samt ydet byggeteknisk rådgivning da foreningen fik etableret altaner i 2008.

 

Ejendommen er opført i 1909 med 5 etager og et samlet boligareal på 1.854 m2.

 

 

Projekt

Bygherre

EF Thorvaldsensvej 27

Entreprenør

JM Murer & Entreprenør ApS

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Ole Præst larsen

Tidsplan

August til september 2005

Budget

2.100.000 DKK ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
 
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
 
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
 
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning