EF Strandlund – Charlottenlund

Større renoveringsprojekt med blandt andet facaderenovering og vinduesudskiftning

 

EF Strandlund ønskede bistand med byggeteknisk rådgivning, da  ejendommen skulle gennemgå en større renovering.

 

Abildhauge varetog her projekteringen, licitationen i forbindelse med udbud, løbende tilsyn og økonomi- og tidsstyringen. Herefter foretog Abildhauge en 1. års gennemgang.

 

Det samlede projekt omfattede:

  • – Inddækning af betonbjælke ved tagflade
  • – udskiftning af sternbrædder inkl. malerbehandling
  • – renovering af facade og sokler
  • – udskiftnig af vinduer på kollektive boliger og centerbygning

 

Bebyggelsen er opført i 1978 og omfatter 210 boliger, fordelt på 144 kollektivboliger, 66 ejerboliger og et kollektivcenter indeholdende bl.a. beboerrestaurant, selskabslokaler, motioncenter med svømmehal og et vaskeri.

 

Projekt

Entreprenør

JME Enterprise A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Ole Præst Larsen

Tidsplan

Januar - December 2012

Budget

7.500.000 DKK ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
 
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
 
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
 
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
 
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning