Augustagade 6-8 – København S

Forskellige istandsættelse- og renoveringsopgaver samlet under ét byggeprojekt

I 2008 varetog Abildhauge A/S projekteringen, udbud, byggetilsyn og aflevering, da Augustagade 6-8 gennemgik en større istandsættelse af tag, facade, sokkel, fundamentet i kælderen og vinduer

 

Det samlede projekt omfattede:
– istandsættelse af ejendommens tag, herunder udskiftning af tagbelægning, istandsættelse af skorstene, renovering af eksisterende kviste, og udskiftning af inddækninger, afkast og eksisterende render og nedløb
– etablering af ventilation, dræn i kælderen
– istandsættelse af kælderydervægge
– istandsættelse af facader og sokkel mod gade og gårdsiden samt istandsættelse af portgennemgangen
– overfladebehandling af samtlige vinduer til gade og gårdsiden
– istandsættelse af portvægge
– isolering mod beboelse
– udbedring af konstaterede rådskader
– etablering af ventilation, dræn og istandsættelse af kælderydervægge

 

Augustagade 6-8 er en udlejningsejendom beliggende på Amager. Ejendommen er opført i 1903 og består af 24 lejligheder, med et boligareal på 1594 m2.

 

Projekt

Bygherre

KN Ejendomme A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Helle Frey Jensen

Budget

4.000.000 DKK ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
 
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
 
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning