AB Wilkensgården – Frederiksberg

Omfattende renovering af AB Wilkensgården

 

Abildhauge A/S bistod i 2005 med byggeteknisk rådgivning ved et større bygge- og renoveringsprojekt af AB Wilkensgården.

 

Efter at have konstateret problemer med ejendommens kloak og fugt i ejendommens lejligheder, samlede Abildhauge, i samarbejde med bygherre, alt forfaldent arbejde sammen til et samlet renoveringsprojekt.

 

På den måde kunne AB Wilkensgården opnå en besparelse ved evetentuelle opstartsgebyrer og byggeplads ved, at samle alle opgaver under et projekt.

 

Abildhauge varetog projektering, licitation, tilsyn, byggeledelse og økonomi- og tidsstyring. Herefter foretog Abildhauge 1. og 5. års gennemgang.

 

Det samlede projekt omfattede:

 • – udskiftning af tagbelægning inkl. etablering af undertag
 • – reparationer på murværk
 • – fugereparationer af defekte sålbænke
 • – reparationer på sokkel
 • – malebehandling af vinduer i trappeopgange og i boliger
 • – partiel udskiftning af ruder
 • – istandsættelse af eksisterende udvendige døre
 • – istandsættelse af udvendige kældertrapper
 • – istandsættelse af kloak
 • – etablering af ventilation
 • – belægningsarbejde i udvendig gård

 

Ejendommen er opført i 1933 og består af 109 lejligheder, med et boligareal på ialt 7625 m2.

Projekt

Bygherre

AB Wilkensgården

Bygherrekontakt

AB Wilkensgården

Entreprenør

J.Magnussen’s eftf. ApS

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Jan Krontoft

Budget

11.200.000 DKK ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
 
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning