AB Tranen – København NV

Abildhauge A/S har siden 2011 bistået AB Tranen med byggeteknisk rådgivning ved flere renoveringsprojekter

 

Abildhauge A/S har rådgivet AB Tranen ved flere forskellige byggeprojekter, over flere omgange, som blandt andet har omfattet istandsættelse af ejendommens gadefacade og isolering af etageadskillelse. Abildhauge A/S har ved alle byggeprojekterne sørget for den overordenet projektering, herunder udbud, tilsyn og 1 års gennemgang.

 

Byggeprojekterne omfattede:

 

2011:
– udvendig isolering af gavl
– etablering af dræn og fugtsikring

 

2012:
– istandsættelse af underfacade mod gade
– udskiftning af vinduespartier i erhverv mod gade

 

2015:
– isolering af overflader mod beboelse
– isolering af etageadskillelse

 

2016:
– udskiftning af tag og efterisolering af loft
– istandsættelse af facader
– udskiftning af faldstammer i køkken og bad
– udskiftning af vandrør i køkken og bad

 

Ejendommen består af 27 lejligheder, 4 erhvervslejemål, med et bygningsareal på 2.153 m2.

Projekt

Bygherre

AB Tranen

Entreprenør

Byens Tag og Facade A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Thomas Andersen

Tidsplan

April 2014 - nu

Budget

12.275.000 DKK inkl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
 
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
 
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
 
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning