AB Tordenskjoldsgaard – København

Flere spændende projekter med facade, tag, kloak, vinduer og lejlighedsombygning

 

Abildhauge A/S har samarbejdet med AB Tordenskjoldsgaard i over 15 år og gennemført adskillige projekter.

 

Abildhauge har blandt andet stået for etablering af nye kloakledninger og brønde i gården og herunder retablering af eksisterende belægninger samt etablering af omfangsdræn i 2009. Samme år har Abildhauge varetaget projektering, myndighedsbehandling og byggetilsyn af ombygning af lejlighed.

 

Efterfølgende har Abildhauge i 2012 stået for istandsættelse af vinduer og facader samt ny zink-inddækning på kviste.

 

Abildhauge har løbende udarbejdet og opdateret tilstandsrapporter for andelsboligforeningen.

 

AB Tordenskjoldsgaard består af 3 ejendomme som er opført i henholdsvis 1639, 1703 og 1884. To af disse ejendomme er fredet. Andelsboligforeningen består af 20 beboelseslejligheder med i alt 3.258 m2 boligareal.

 

Projekt

Bygherre

AB Tordenskjoldsgaard

Entreprenør

Flere entreprenører, blandt andet Logik & Co samt Børge Jakobsen & Søn A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Jan Krontoft, Anne-Marie Adolph og Helle Frey Jensen

Tidsplan

Flere projekter over de seneste 10 år

Budget

Flere byggeprojekter og samlet over 5 mio. kr.

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning