AB Sofiero – Frederiksberg

Facadeisolering, istandsættelse af altaner indvendigt, samt udskiftning af vinduer, kloaker og belægning

 

Abildhauge A/S har samarbejdet med AB Sofiero i over 10 år og gennemført adskillige renoverings- og vedligholdelsesprojekter. Abildhauge har blandt andet varetaget projektering, myndighedsbehandling og byggetilsyn i forbindelse med:
– opmuring af gavle
– istandsættelse af facader
– udskiftning af murkroner
– istandsættelse af altaner
– udskiftning af vinduer
– udskiftning af kloaker
– udskiftning af belægning

 

Abildhauge har løbende udarbejdet og opdateret tilstandsrapporter for andelsboligforeningen.

 

AB Sofiero består af 2 ejendomme som er opført i 1960. Andelsboligforeningen består af 117 beboelseslejligheder med i alt 9.398 m2 boligareal.

 

Projekt

Bygherre

AB Sofiero

Entreprenør

JME Enterprise A/S og Hugo Svaneeng A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Helle Frey Jensen

Tidsplan

Løbende fra 2005 og til nu

Budget

Flere bygeprojekter og samlet over 25 mio. kr.

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning