AB Roasvej 28 – Frederiksberg

Byfornyelsesprojekt med tag-/vinduesudskiftning samt kloak- og faldstammeudskiftning

 

Abildhauge A/S blev kontaktet med henblik på udarbejdelse af et byfornyelses-projekt for AB Roasvej 28 og gik igang med udarbejdelse af projektering, udbud og myndigheds-ansøgning. Byfornyelsesprojektet blev godkendt og herefter varetog Abildhauge byggetilsyn m.v.

 

Det samlede projekt omfattede:
– Udskiftning af tag, herunder udbedring af råd, svamp- og insektangreb
– Reparation/istandsættelse af facader
– Udskiftning af vinduer
– Udskiftning af døre til hoved- og bitrappe samt overfladebehandling af kælderdøre
– Udskiftning af faldstammer samt udskiftning/istandsættelse af kloaker

 

Byggeprojektet blev holdt inden for den aftalte tidsplan og blev billigere end det fastlagte byggeprojekt.

 

Ejendommen er ældre klassisk Frederiksberg-ejendom fra 1894 som består af 10 beboelseslejligheder med i alt 684 m2 boligareal.

 

Projekt

Bygherre

AB Roarsvej 28

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Helle Frey Jensen og Thomas Andersen

Tidsplan

August til november 2008

Budget

3.477.000 kr. ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
Lejlighedsombygning