AB Lyngby Parkgård – Kongens Lyngby

Abildhauge A/S har rådgivet AB Lyngby Parkgård siden 2014 med forskellige projekter

 

Abildhauge A/S har ved flere lejligheder ydet byggeteknisk rådgivning i forbindelse med forskellige projekter hos AB Lyngby Parkgård. Gennemgående ved de forskellige projekter er, at vi blandt andet har sørget for projektering, udbud, løbende byggetilsyn og aflevering

 

Projekterne har blandt andet omhandlet:

  • – udskiftning af vinduer og døre
  • – reparationer af facade
  • – udførelse af ventilation fra wc/bad

 

I januar 2018 er udarbejdet tilstandsrapport og på den baggrund er besluttet er igangsætte udskiftning af tagrender, nedløb og sternbrædder.

 

Ejendommen er opført i 1941 og består af 126 lejligheder, som udgør et bebygget areal på 2201 m2 og med et erhverslejemål på 41 m2.

 

Projekt

Bygherre

AB Lyngby Parkgård

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Jan Krontoft og Helle Frey Jensen

Tidsplan

Marts 2014 - nu

Budget

10.000.000 DKK inkl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
 
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning