Lindehuset – Frederiksberg

Stort byfornyelsesprojekt for Frederiksberg Bolig Fond

 

Abildhauge varetog på vegne af Frederiksberg Bolig Fond et stort byfornyelsesprojekt af Lindehuset. Projektet var over 5 etaper og betød af Lindehusets 170 boliger blev helt moderniseret. Konkret omfattede byfornyelsesprojektet:

 

– udskiftning af tegltag samt nye nye kviste og tagvinduer på taget mod gaden
– etablering af nyt vaskeri og fælleslokaler, med direkte adgang til forsænket gårdniveau
– afrensning og istandsættelse af gårdfacaden
– etablering af altaner/franske altaner
– opførelse af 7 elevatorer
– istandsættelse af vinduer
– istandsættelse af eksisterende udvendige døre på gårdfacaden
– nye kælderdøre til de nye kældernedgange
– istandsættelse og brandsikring af trapper
– nye porte samt isolering af gennemgange
– etablering af nye køkkener i samtlige lejligheder
– etablering af nye bad og herunder forstærkning af eksisterende bjælkelag
– opsætning af nye radiatorer i forbindelse med ny indretningen af de enkelte lejligheder
– udskiftning af samtlige fladstammer i ejendommen
– udskiftning/istandsættelse af eksisterende kloaker
– omfangsdræn langs gårdfacaden reetableres som følge af ny gårdindretning.
– nye brugsvandinstallationer koldt og varmt vand til de nye køkkener og wc-baderum
– nedlæggelse af den eksisterende gasinstallation
– ny mekanisk ventilation fra de nye køkkener og wc-baderum i de enkelte lejligheder
– ny ventilation fra det nye vaskeri.
– nyt el i de nye køkkener og wc-baderum samt eksisterende el i opholdsrum lovliggøres.
– eksisterende porttelefonanlæg suppleres ny installation ved portgennemgangene.
– sammenlægning af enkelte lejlighederne. På 5. sal indrettes opholdsrum, samt toiletrum.
– etablering af en indvendig trappe i forbindelse med lejlighedsudvidelser.
– sammenlægning af 8 lejligheder til 4 lejligheder omkring de to porte
– udførelse af centralt affaldssug, med 2 tanke placeret i gården.

 

Projekt

Bygherre

Frederiksberg Bolig Fond

Entreprenør

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Helle Frey Jensen og Jan Krontoft

Tidsplan

Maj 2004 til november 2005

Budget

101.190.000 kr. ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
Altaner
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
Lejlighedsombygning