AB JoJo – København N

Længervarende samarbejde om flere renoveringsprojekter

 

Abildhauge A/S har siden 2009 haft et længerevarende samarbejdet med AB JoJo om opretning af ejendommen. De første arbejder der blev udført i samarbejde med Abildhauge var en udskiftning af ejendommens kloaker og en efterfølgende renovering af de 4 gårdes belægninger.

 

Underfacaden til gadesiden er blevet omfuget, og foreningens 52 bitrapper er malemæssigt istandsat.

 

Abildhauge har også været med til at etablere foreningens kulturlejlighed og sidst men ikke mindst har Abildhauge  været bygherrerådgiver på ejendommens altaner.

 

AB JoJo har under alle byggesagerne været meget bevidste om at de arbejder der blev udført skulle være i kvalitet og materialer samt farver således at ejendommens oprindelige arkitektur blev bevaret.

 

Ejendommen er opført i 1920 og består af 520 lejligheder fordelt på 52 opgange og med i alt 42.000 m2.

 

Projekt

Bygherre

AB JoJo

Entreprenør

Gård og kloaker: BJ Entreprise og Køge Bugt Anlægsgartner. Facade: Hald og Haldberg A/S, Trapper: H. Friemann og Søn A/S, Altaner: altan.dk Kulturlejlighed: Børge Jakobsen A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Jan Nissen og Helle Frey Jensen

Tidsplan

Løbende fra 2009 og til nu

Budget

14.500.000 DKK ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
 
Facade
Vinduer
 
Opgang/trappe
Altaner
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning