AB Hattenens Alle 6-10 – Frederiksberg

Udskiftning af tag og vinduer samt efterisolering af mur og etageadskillelse

Abildhauge A/S har stået for projektering, udbud og tilsyn i forbindelse med en større renovering, som omfattede blandt andet: 
– Udskiftning af tag
– Efterisolering af brytsningsmure
– Udskiftning af vinduer
– Efterisolering af etageadskillelse mod kælder

Sideløbende har Abildhauge bistået foreningen med ansøgning om altaner.

Ejendommen er en smuk og bevaringsværdig bygning fra 1929 som består af 24 beboelseslejligheder med i alt 3.287 m2 boligareal.

Projekt

Bygherre

AB Hattensens Allé 6-10

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Thomas Andersen

Tidsplan

Fra september 2015 til april 2016

Budget

6.802.000 DKK ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
 
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
 
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning