AB H.C. Ørstedsvej 39c m.fl. – Frederiksberg

Mange spændende projekter: Altaner, nyt tag, nye vinduer, trapperenovering og istandsættelse af facade

 

Abildhauge A/S varetog i 2017 et projekt vedr. istandsættelse af andelsforeningens gårdfacade samt stod for projektering af flotte og nye altaner til ejendommens gårdside.

 

Efter flere reparationer på både facade og tag, bad andelsforeningen Abildhauge om at udarbejde en omfattende tilstandsrapport og herunder gennemgå bygningsdele. På baggrund af dette besluttede AB H.C. Ørstedsvej 39c m.fl.  at tiden var til en større renovering.

 

Abildhauge varetog derefter projektering, byggetilsyn, aflevering mv. for et større renoveringsprojekt som omfattede:

– udskiftning af ejendommens tag,
– etablering  af nye pulterrum i tagetagen.
– udskiftning af vinduer til både gade og gårdsiden
– istandsættelse af gadefacade
– renovering af ejendommens hovedtrapper inkl. nye døre til både lejligheder og opgange.

 

Ejendommen er opført i 1876 og består af 17 lejligheder fordelt på et for- og baghus.

 

Projekt

Bygherre

AB H.C. Ørstedsvej 39C m.fl.

Entreprenør

Ringsted Bygningsentreprise og altan.dk til altaner og gårdfacade. JME Entreprise til tag, vinduer og facader m.m.

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Helle Frey Jensen

Tidsplan

Altaner og gårdfacade i 2007 og tag, vinduer, gadefacade og trapper i 2016

Budget

8.800.000 DKK ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
Altaner
Tagterrasse
 
Installationer
 
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning