AB Ewaldsgade 10 – København N

Udskiftning af tag og vinduer samt efterisolering af mug og etageadskillelse

 

 

Abildhauge A/S bistod AB Ewaldsgade 10 i 2010 med en større renovering herunder udskiftning af tag, vinduer og faldstammer. Under hele projektet stod Abildhauge A/S for projektering, udbud, byggetilsyn samt 1 års gennemgang i forbindelse med renoveringen.

 

Renoveringen omfattede:
– udskiftning af tag, herunder udskiftning af skiferbeklædning og papbeklædning
– afhjælpning af rådskader
– udskiftning og maling af vinduer
– udskiftning af faldstammer
– udvendig facadeisolering
– afhjælpning af korrodere bærejern

 

AB Ewaldsgade 10 er en ældre bygning opført i 1857 med om- tilbygning i 1975. Ejendommen består af 6 beboelseslejligheder med i alt 725 m2 boligareal.

 

Projekt

Bygherre

AB Ewaldsgade 10

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Jan Krontoft

Tidsplan

April - September 2010

Budget

2.900.000 DKK inkl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
 
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
 
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning