AB Danashus – Frederiksberg

Facaderenovering, istandsættelse af døre og vinduesudskiftning til beboelse, trapper og kælder

 

Abildhauge A/S har i 2017 og 2018 bistået AB Danashus med byggeteknisk rådgivning da ejendommen skulle gennemgå en vindues- og facaderenovering.

 

Det samlede projekt omfattede:

  • – renovering af ejendommens gårdfacade
  • – udskiftning af vinduer til beboelse, trapper og kælder
  • – istandsættelse af døre, alt sammen til gårdsiden.

 

Abildhauges rolle i projektet har været at varetage projektering, udbud af projektet, løbende tilsyn, byggeledelse og økonomi- og tidsstyring. Herefter varetager Abildhauge 1. års gennemgang af projektet. Projektet blev gennemført indenfor aftalt tid og budget.

Ejendommen er opført i 1909 og er klassificeret bevaringsværdig, hvorfor bevaringen af ejendommens æstetiske udtryk har været i centrum. Dette ses blandt andet på hovedtrappens vinduer, hvor der er udført silketryk på de nye glas med et motiv som er at finde andre stæder på ejendommens trapper.

Projekt

Bygherre

AB Danashus

Entreprenør

JA Tømrer & Snedkerfirma ApS

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Helle Frey Jensen

Tidsplan

Marts 2017 - August 2018

Budget

 5.700.000 DKK ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
 
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
 
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
 
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning