AB Bispegaarden – København N

Tag og facaderenovering, istandsættelse af vinduer samt ekstra fundering som byfornyelsessag

AB Bispegaarden havde problemer med blandet andet husets fundering, idet man var bange for at huset over tid ville ”sætte” sig. Abildhauge varetog den samlede rådgivningsopgave og udover at sikre funderingen, bestod den i:
– renovering af facaderne
– renovering af vinduer
– eftergå taget
– udskifte ovenlysvinduer
– istandsætte skorstene
– udskifte tagrender 
– malerbehandling af gadedøre, altandøre og døre til kælder/erhverv
– nye postkasser
– ny belysning
– delvis udskiftning af kloaksystem
– ekstra fundering

Ejendommen som er fra 1928, består af 260 beboelseslejligheder og 5 erhvervslejligheder med i alt 20.746 m2 bolig og erhvervsareal. Abildhauge hjalp Bispegaarden med at gennemføre hele projektet som gennemgribende byfornyelsessag.

Byggeprocessen blev opdelt i 11 etaper samt trappe-renovering og varede godt 4 år.

 

Projekt

Bygherre

AB Bispegaarden

Entreprenør

Børge Jakobsen & Søn A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Ole Præst Larsen og Jan Krontoft

Tidsplan

Juli 2009 og aflevering november 2013

Budget

39.750.000 kr.

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
Lejlighedsombygning