AB Bentzonhus – Frederiksberg

Abildhauge A/S har rådgivet AB Bentzonhus med forskellige projekter siden 2003

 

Siden 2003 har Abildhauge A/S ved flere projekter bistået med byggeteknisk rådgivning til AB Bentzonhus. Ved alle projekter har dette bl.a. inkluderet projektering, udbud, byggetilsyn, aflevering og 1 års eftersyn.

 

Byggeprojektet i 2003 har blandt andet omfattet:

– reparation af ejendommens kloakanlæg
– fugtisolering af kælderydervægge
– etablering af omfangdræn
– tilmuring af vindueshuller
– etablering er nye kældervinduer
– etablering af ventilationsåbninger i skillevægge i kælderen
– udskiftning af kældertrapper

 

Byggeprojektet i 2006 har blandt andet omfattet:
– udskiftning af tag
– istandsættelse af gade- og gårdfacade
– istandsættelse og maling af vinduer
– istandsættelse og maling af opgangsdøre

 

Byggeprojektet i 2016 har blandt andet omfattet:
– istandsættelse af kælderen
– udskiftning af eksisterende vand- og afløbsinstallation
– udskiftning af eksisterende el-installationer på hoved- og bagtrappe
– etablering af faste installationer i lejligheder

 

Ejendommen har 5 etager og er opført i 1900, med et samlet boligareal på 2.680 m2.

 

Projekt

Bygherre

AB Bentzonsvej

Entreprenør

KTS Enterprise A/S og Christoffersen og Knudsen

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Gert Kronkvist, Michael Hansen og Jan Nissen

Tidsplan

Fra 2003 og fremefter

Budget

7.975.000 DKK inkl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
 
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
 
Lejlighedsombygning