AB Bavnehøj – København SV

Opsætning af 87 altaner, udskiftning af brugsvandsinstallationer samt tagudskiftning

Abildhauge har gennem flere år assisteret AB Bavnehøj. Abildhauge har ved hjælp af en tilstandsrapport fået belyst ejendommen og dens installationer. I samarbejde med bestyrelsen har Abildhauge bistået foreningen med:

– Udskiftning af tag og istandsættelse af trapper
– Udskiftningen af brugsvandsinstallationer og isolering i 2007
– Udskiftning af vinduer, facaderenovering og efterisolering af etageadskillelse i 2015 
– Projektering og tilsyn med opsættelsen 87 altaner i 2015

Abildhauge bistod også andelsboligforeningen med at søge og få byfornyelses-tilskud.

AB Bavnehøj har med et langt samarbejde fået en rådgiver der har stor indsigt i foreningen, dennes ønsker og drømme.

Ejendommen som er fra 1930, består af 127 beboelseslejligheder med i alt 8.529 m2 boligareal.

 

Projekt

Bygherre

AB Bavnehøj

Entreprenør

Blandt andet P. Winther Jespersen A/S, Altan.dk

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Helle Frey Jensen og Jan Nissen

Tidsplan

Samarbejde i mere end 20 år

Budget

Flere byggeprojekter og samlet over 20 mio. kr.

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
Opgang/trappe
Altaner
Tagterrasse
 
Installationer
Byfornyelse
Lejlighedsombygning