AB Ægirsgade 50-52/Nannasgade 16 – København N

Udskiftning af tag, facadeistandsættelse som byfornyelsesprojekt

 

Abildhauge A/S har i 2014 varetaget et større renoveringprojekt for AB Ægirsgade 50-52/Nannasgade 16 som omfattede omfattede projektering, udbud myndighedsbehandling og byggetilsyn i forbindelse med:
– Udskiftning af tag
– Istandsættelse og ompudsning af alle facader
– Underfacader omflites
– Istandsættelse af eksisterende udvendige døre
– Istandsættelse af eksisterende portgennemgang
– Istandsættelse af eksisterende fælles rum i tagetagen

 

Abildhauge bistod også andelsboligforeningen med at søge og få byfornyelses-tilskud.

 

Byggeprojektet blev holdt inden for den aftalte tidsplan og i henhold til det fastlagte byggeprojekt.

 

Ejendommen er ældre klassisk bygning fra 1901 som består af 27 beboelseslejligheder med i alt 2.101 m2 boligareal.

 

Projekt

Bygherre

AB Ægirsgade 50-52 / Nannasgade 16

Entreprenør

JME Enterprise A/S

Rådgiver

Abildhauge A/S

Vores projektleder

Helle Frey Jensen og Thomas Andersen

Tidsplan

December 2013 - oktober 2014

Budget

4.992.000 kr. ekskl. moms

Kompetencer

Projekt afklaring
Projektering
Statiske beregninger
Myndigheds proces
Udbud og tilbud
Byggetilsyn
Økonomi- og tidsstyring
Evaluering
1. års gennemgang

Projektet vedrører

Tag
Facade
Vinduer
 
Opgang/trappe
 
Altaner
 
Tagterrasse
 
Installationer
 
Byfornyelse
Lejlighedsombygning