Om os

Abildhauge – nu en del af Bang & Beenfeldt

Abildhauge er nu blevet en del af Bang & Beenfeldt.  Vi kan stadig hjælpe med rådgivning om dit projekt.  Gå til bangbeen.dk for kontakt >

 

Abildhauges historie

Abildhauge A/S blev etableret i 1984, i lokaler på H.C. Ørsteds Vej af Ole Abildhauge med 2 medarbejdere. Fra den gang til nu har vi altid været placeret på Frederiksberg, efter H.C. Ørstedsvej, flyttede Abildhauge til Gl. Kongevej, herefter til Rathsacksvej og for 4 år siden til de nuværende lokaler på Lindevangs Allé 6. Højt placeret så vi kan skue ud over det meste af Frederiksberg.

 

Med en medarbejderstab på 2 i 1984 til 15 i 2000 er Abildhauge vokset fra sin start og vi er i dag 10 loyale og engageret medarbejdere hvor flere fra været ansat i 20 år og mere.

 

Abildhauge blev etableret og ejet Ole Abildhauge, og han var til 2001 eneejer. I 2001 blev ejerkredsen udvidet med Jan Nissen, Ole Præst Larsen og Helle Frey Jensen, som alle var tidligere medarbejdere. Denne udvidelse var en del af et generationsskifte. I 2003 udtrådte Ole Abildhauge som ejer. Tegnestuen tog i den forbindelse ”navneforandring fra O. Abildhauge, rådgivende ingeniører og arkitekter A/S til Abildhauge A/S.

 

Abildhauge var en del af byfornyelsen på indre Vesterbro 

Gennem Abildhauges levetid har vi stået for både større og mindre renoveringer af boligmassen i Storkøbenhavn. Af de største byggesag til dato skal nævnes renoveringen af AB Skydebanen. En hel gade på indre Vesterbro, hvor alle ejendommene blev byfornyet fra A-Z. Dette er også til dato den største enkelt byfornyelsessag som er udført i Københavns Kommune under den tidligere byfornyelseslov. Byggesagen varede over flere år, og for at Abildhauge kunne være tæt på sagen og ikke mindst beboerne blev etableret en ”satellit” tegnestue i gaden således at vejen mellem bygherrer og tegnestuen var kort. Flere af de løsninger som blev udført på denne byggesag blev efterfølgende ”standard” for de efterfølgende byfornyelsessager som både Abildhauge og andre rådgivere udførte i årene efter.

Byfornyelsen af AB Skydebanen er efterfølgende Præmieret af Københavns Kommune for et smukt og gennemført byggeri.

 

Abildhauge har også stået for renoveringen af Lindehuset på Frederiksberg, ejet af Frederiksberg Boligfond. Igen en stor ejendom hvor hele ejendommen inkl. indvendige arbejder blev gennemgrib endende istandsat. Lindehuset havde en privat bygherrer som ville det bedste for ejendommens beboerne, så ud over istandsættelse af klimaskærmen, køkkener og bad blev ejendommen suppleret med både elevatorer og altaner til de enkelte lejligheder.

 

Istandsættelse af ældre bygninger, med omtanke for den orginale stil og sammenhæng med de omkringliggende ejendomme

Sidst men ikke mindst kan nævnes istandsættelse af AB Bispegårdens facader. En smuk ejendom på Nørrebro, tegnet af Kay Fisker. Et eksempel på fantastisk elegant arkitektur. Små spring i dekorationer på en pudset facade der gør en lang facade levende og spændende. Det spil der var på facaden skulle bevares i forbindelse med facadeistandsættelsen. Efter ompudsning af over 1 km. facader syntes tegnestuen at vi på fornemmeste vis har bevaret Kay Fiskers oprindelige tanker med facaderne i AB Bispegården.

 

Vi har altid sat bygherren i fokus. Vi er ikke bange for at stille op til diverse beboerarrangementer som afholdes. Både de festlige og de mere tekniske. Vejen til et godt samarbejde etableres med en god og positiv kommunikation.

 

Altid klar på nye udfordringer

Abildhauge har dog også været involveret i samarbejder hvor ordet kommunikation ikke lige var det rette. Vi har aldrig været bange for at prøve nye udfordringer, og da vi fik en henvendelse fra Københavns Kommune om at tegne et nybyggeri i ”Folkets Park” på Nørrebro tog vi udfordringen op. Dette skulle ende med at blive et projekt som ikke kom længere end til licitationen med entreprenørerne. Der var blandt en mindre del af beboere på Nørrebro en holdning til at ”Folkets Park” var folkets park, og der skulle ikke bygges nye familieboliger på dette sted. Abildhauge deltog i møder, under politibeskyttelse og vores kontor blev belejret af aktivister, med daglige protestopbrud. Abildhauge  havde en direkte linje til det lokale politi. Film om vores ugerninger i forbindelse med den kommende byggesag kørte i loop på den hedengangende kanal TV STOP, så Abildhauge kan også befinde sig i orkans øje, og vi har ikke problemer med dette. Men måske det alligevel var godt at vi ikke tegnede huset i ”Folkets Park”.

 

I alle årene har Abildhauge haft en god og sund økonomi og selv under Finanskrisen og det som fulgte lykkes det hvert år at skabe positive resultater.

 Om os - Abildhauge A/S - rådgivende ingeniører og arkitekterOm os - Abildhauge A/S - rådgivende ingeniører og arkitekterOm os - Abildhauge A/S - rådgivende ingeniører og arkitekterOm os - Abildhauge A/S - rådgivende ingeniører og arkitekter