Reducér løbende og dyre udgifter med en vedligeholdelsesplan

Reducér løbende og dyre udgifter med en vedligeholdelsesplan

En vedligeholdelsesplan er med til at sikre, at vedligeholdelsen af boligejendommen sker i den teknisk rigtige rækkefølge. En vedligeholdelsesplan hjælpe også ejer- eller andelsforeninger med, at reducere løbende og dyre udgifter til akutte reparationer, da det især er ved akutte reparationer, at man risikerer, at arbejdet ikke udføres til den bedste pris eller optimalt pga. af temperaturer eller nedbør.

 

En udførlig vedligeholdelsesplan er desuden med til, at give andels- eller ejerforeningen tid til at indhente de rigtige tilbud og giver samtidig foreningen et overblik, så man kan samle flere mindre opgaver til en stor for derigennem, at spare opstartsudgifter samt udgifter til byggeplads og eksempelvis stillads – hvilket i sidste ende kan spare foreningen for en hel del unødvendige udgifter.

 

Hvis renoveringsarbejdet skal lånefinansieres, kan en vedligeholdelsesplan også hjælpe foreningen med at opnå den mest optimale belåning.


En vedligeholdelsesplan indeholder:
– drift og vedligeholdelsesplan
– prioriteringsrækkefølge
– tekniske og økonomisk vurdering af arbejdet

 

Abildhauge A/S udarbejder typisk en vedligeholdelsesplan på baggrund af den tilstandsrapport, som Abildhauge har udarbejdet for jeres ejendommen.
Er du interesseret i at høre mere om vedligeholdelsesplaner kan du læse mere her eller kontakte os på 33 31 33 31 eller o@abildhauge.dk

 


Abildhauge A/S har over 30 års erfaring med renovering og ombygning af boligejendomme i hovedstadsområdet. Vi sætter en ære i at skabe værdi og tryghed i byggeprocessen for vores kunder, der hovedsageligt består af ejer- og andelsboligforeninger