Nyt projekt: Udskiftning af facadebeklædning for EF Birketinget

Udskiftning af facade-beklædning for EF Birketinget

Abildhauge A/S har fået til opgave at varetage projektering, udbud, byggetilsyn, herunder økonomi- og tidsstyring med udskiftning af facade-beklædning for EF Birketinget.

 

EF Birketinget er beliggende på Birketinget 12-16, 2300 København S. Ejendommen er på 4600 m2, med 66 lejligheder og opført i 1973 som tidstypisk betonelementbyggeri med bærende tværvægge og lette facader udført som i trækonstruktion.

 

Renoveringen omfatter udskiftning af ejendommens eksisterende lette facader med beklædning af eternit til nye højisolerede facader i træ/aluminium. Projektering og udbud pågår i 2. til 3. kvartal 2017 og udførelse forventes at opstarte ultimo 2017.