Nyt projekt: Renovering af det gamle Rudolph Berg’s Hospital i Tietgensgade 31, København

Renovering af det gamle Rudolph Berg’s Hospital i Tietgensgade 31

Abildhauge A/S har i flere år varetaget projektering og styring af renoveringsopgaver for Københavns Kommune og har nu fået en ny og spændende opgave.

 

Abildhauge skal forestå projekteringen, udbud og tilsyn på den udvendige istandsættelse af facader og vinduer på det gamle Rudolph Berg’s Hospital i Tietgensgade 31 A m. fl.  Herunder gælder det naturligvis også, at vi skal sikre de økonomiske rammer og tidsplanen overholdes.

 

Opgaven omfatter istandsættelse af de 3 ejendommes facader, samt udskifte/istandsætte ejendommens vinduer. Vinduerne er elementer med små sprosser.

 

Abildhauge A/S har over 30 års erfaring i projektering og byggestyring af renovering af ejendomme i blandt andet København. Vi sætter en dyd i at bevare den originale stil og skabe en sammenhæng med de omkringliggende ejendomme. 


Istandsættelse af facade og vinduer i det gamle Rudolph Berg’s Hospital forventes gennemført marts-august 2018.

 

 

Fakta om Rudolph Bergs Hospital

Bygningerne er opført i 1882-1882, og er opført i gule mursten i italiensk renæssancepræget senklassicisme, og tegnet af Vilhelm Petersen.

Hovedbygningen i 3 etager var til behandling af tidens prostituerede. På hver siden af indgangsporten er opført 2 mindre bygninger. Den ene til lejligheder til reservelæger, kontor og politi, og den anden til økonomi, køkken, vaskeri og tørrestue. Hospitalet fungerede indtil 1999, og er nu indrettet til kommunale formål.