Nyt projekt: Facaderenovering i AB Overhuset

Facaden på Andelsforening Overhuset på Christianshavn

Nyt projekt: Facaderenovering i AB Overhuset

I foråret 2017 blev Abildhauge A/S kontaktet af AB Overhuset på Christianshavn. Her blev Abildhauge bedt om at rådgive andelsforeningen i forbindelse med renoveringen af ejendommens underfacade inklusiv udskiftning af elementer.

Herefter igangsatte Abildhauges rådgivere en behovsanalyse af renoveringen for at kunne præcisere omfanget af byggeprojektet, samt et budgetforslag og en tidsplan.

 

Renovering med omtanke for det æstetiske udtryk

Ejendommen hvor AB Overhuset er beliggende er bevaringsværdig, og de vindueselementer som er isat i de enkelte erhverv er alle sammen specielle elementer som er tegnet og designet specielt til AB Overhuset. Abildhauges opgave i denne sag er derfor at bevare det arkitektoniske udtryk, men at opdatere til tidssvarende krav.

På foreningens generalforsamling i maj 2018 blev budgetforslaget og tidsplanen for renoveringen præsenteret. Her fik AB Overhusets andelshavere også mulighed for at stille opklarende spørgsmål til Abildhauges rådgivere, som var til stede under generalforsamlingen. Efter generalforsamlingens formelle godkendelse af projektforslaget, kunne Abildhauges rådgivere udarbejde byggeansøgningen og sende ansøgningen til godkendelse hos Byg & Miljø hos Københavns kommune.

 

Projektet forventes at være realiseret i juli 2019

Efter godkendelse af byggeansøgningen fra de involveret myndigheder, vil Abildhauges rådgivere påbegynde projektering af renoveringen, udbud, kontraktindgåelse og udførelse af renoveringen. Under hele forløbet vil vores rådgivere og projektleder være i tæt kontakt med bygherre, føre tilsyn på byggeriet og varetage økonomi- og tidsstyringen af projektet.

Renoveringen af underfacaden og etableringen af en ny port til gården på AB Overhuset forventes at stå færdig i juli 2019.

 

Hvis du vil vide mere om hvordan vi kan styre en effektiv og kompetent renovering af netop din ejendom, så klik her eller kontakt en af vores byggetekniske rådgivere her.

 

Abildhauge A/S har over 30 års erfaring med renovering og ombygning af ejendomme i hovedstadsområdet. Vi sætter en ære i at skabe værdi og tryghed i byggeprocessen for vores kunder, der hovedsageligt består af ejer- og andelsboligforeninger.