Lovændring stiller krav om 15 års vedligeholdelsesplan ved stiftelse af andelsboligforening

Vedligeholdelsesplan

Lovændring stiller krav om 15 års vedligeholdelsesplan ved stiftelse af andelsboligforening

Den 1. juli 2018 trådte en ændring i andelsboligloven i kraft. Ændringen betyder bl.a. at der ved stiftelse af en andelsboligforening skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan som minimum rækker i 15 år. De nye regler for stiftelse af andelsboligforeninger, stiller samtidig krav om, at  vedligeholdelsesplanen opdateres minimum hvert 5. år.

De nye tiltag for stiftelse af andelsboligforeninger skal iflg. Erhvervsministeriet sikre større økonomisk robusthed for nye andelsboligforeninger, og større gennemsigtighed i forbindelse med fremtidige vedligeholdelsesomkostninger for andelsboligforeninger.

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan er en vurdering af hvilke større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, der forventes at skulle foretages på ejendommen. Med en vedligeholdelsesplan følger en oversigt over de omkostninger der vurderes at opstå, i forbindelse med vedligeholdelse af ejendommen. Her vil omkostningerne være prissat ud fra erfaringspriser.

Vedligeholdelsesplanen sikrer ejendommens stand

Selvom der ikke er tale om en nystiftet andelsboligforening er vedligeholdelsesplanen et vigtigt udgangspunkt for andelsboligforeninger, da planen er med til at sikre ejendommens stand. Med en opdateret vedligeholdelsesplan er det muligt at planlægge drift og vedligeholdelse af ejendommen, således økonomien kendes og arbejderne sker i den teknisk rigtige rækkefølge.

Med en vedligeholdelsesplan kan andelsboligforeningen dermed reducerer løbende og dyre udgifter til akutte reparationer. Det er især ved akutte reparationer, at man risikerer, at arbejdet ikke udføres korrekt eller optimalt på grund af temperaturer eller nedbør.


Udgiften til gennemgang af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport samt en vedligeholdelsesplan vil som oftest være mere end tjent ind ved en effektiv planlægning af ejendommens fremtidige vedligeholdelse. Læs mere om vedligeholdelsesplaner her.

 

Abildhauge A/S har over 30 års erfaring med renovering og ombygning af ejendomme i hovedstadsområdet. Vi sætter en ære i at skabe værdi og tryghed i byggeprocessen for vores kunder, der hovedsageligt består af ejer- og andelsboligforeninger.