Nyt projekt: Facaderenovering og vinduesudskiftning på AB Aaen

Nyt projekt: Facaderenovering og vinduesudskiftning på AB Aaen

Abildhauge A/S blev kontaktet af AB Aaen i sommeren 2018 med henblik på at yde byggeteknisk rådgivning, ifm. en større facaderenovering og vinduesudskiftning på foreningens ejendom til gadesiden.

 

Det samlede byggeprojekt omfatter udskiftning af samtlige vinduer til gadesiden, og istandsættelse af over- og under facade til gadesiden.

 

AB Aaen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro ved Nuuks plads, ved siden af den nu lukkede Ladegårds å. Deraf navnet, AB Aaen. I dag løber åen helt ubemærket hen, under indfaldsvejene Ågade og Åboulevarden, hvor den ender ud i Peblinge sø.

 

AB Aaen består af 87 lejligheder og omfatter hele Karréen på Aagade 100-104, Krügersgade 1-5, Hiort Lorenzens Gade 17-23 og Ahlmannsgade.

  

Renovering med tanke for ejendommens oprindelige udtryk

Ifm. med udarbejdelsen og projekteringen af byggeprojektet, undersøgte Abildhauge A/S, i samarbejde med foreningen, mulighederne for tilskud hos Københavns Kommune, i forbindelse med udskiftning af ejendommens vinduer til gadesiden – eftersom at en del af foreningen ligger ud til en Danmarks mest trafikeret vej, nemlig Ågade.

 

Under projekteringen har Abildhauge A/S i samarbejde med AB Aaen forsøgt at finde tilbage til ejendommens oprindelig farvesætning. Således at AB Aaens gadefacader, efter endt renoveringen, fremstår som de oprindeligt er udført.

 

 

Facaden mod gadesiden, eksisterende forhold

 

 

 

Facaden mod gadesiden, fremtidig forhold (fotomanipuleret ift. projekt)

 

 

I sidste uge kunne Abildhauge A/S sætte sidste punktum i projekteringen af byggeprojektet, og dermed sende projektet i udbud til de indbudte entreprenører.  Udførelsen af projektet påregnes at starte i juni 2018.

 

Abildhauge A/S har over 30 års erfaring med renovering og ombygning af ejendomme i hovedstadsområdet. Vi sætter en ære i at skabe værdi og tryghed i byggeprocessen for vores kunder, der hovedsageligt består af ejer- og andelsboligforeninger.

  •