Afsluttet renovering af Rudolph Berg’s Hospital på Tietgensgade 31

Afsluttet projekt: Renovering af det gamle Rudolph Berg’s Hospital på Tietgensgade 31

Abildhauge A/S har tidligere varetaget projektering og styring af renoveringsopgaver for Københavns Kommune. Senest skete det da Abildhauge blev bedt om at varetage projekteringen, udbud og tilsyn på en udvendige istandsættelse af Tietgensgade 31.

 

I denne uge kunne Abildhauges projektleder, Helle Frey Jensen,

sætte sidste punktum i byggesagen, da afleveringen af projektet fandt sted.

 

Istandsættelse af bevaringsværdig bygning

Istandsættelsen af det gamle Rudolph Berg’s Hospital på Tietgensgade skiller sig ud, ved at bære på en spændende og interessant historie.

 

Det tidligere hospital, som er er opført i 1882, blev bl.a. brugt til behandling af tidens prostituerede hvor de tilstødende lokaler også husede det lokale politi.

Hospitalet fungerede indtil 1999, og er nu indrettet til kommunale formål. Bygningerne er opført i gule mursten i italiensk renæssancepræget senklassicisme, og tegnet af Vilhelm Petersen.

 

Istandsættelse med respekt for bygningens oprindelige udtryk

Det har været afgørende for Københavns Kommune, som ejer ejendommen og Abildhauge, at istandsættelsen har været udført med respekt for bygningens oprindelige udtryk og æstetik.

 

Derfor er udskiftningen af de oprindelige vinduer også blevet mødt med høje krav om at det oprindelige udtryk med slanke sprosser skulle bevares, samtidig med at nutidens komfort og energikrav blev opfyldt.

 

De nye vinduer er udført i træ med koblede rammer.

 

Entreprenør: Skou Gruppen A/S

Projektleder: Helle Frey Jensen 
Budget: 5.700.000 DKK ekskl. Moms

 

Abildhauge A/S har over 30 års erfaring i projektering og byggestyring af renovering af ejendomme i blandt andet København. Vi sætter en dyd i at bevare den originale stil og skabe en sammenhæng med de omkringliggende ejendomme.