Afsluttet projekt: Facaderenovering af AB Rosenørns Allé 10

Afsluttet projekt: Facaderenovering af AB Rosenørns Allé 10

I foråret 2018 blev Abildhauge A/S kontaktet af AB Rosenørns Allé. Her fik Abildhauge A/S til opgave, at yde byggeteknisk rådgivning i forbindelse med istandsættelse af ejendommens facader samt udskiftning af vinduer til gade- og gårdsiden.

 

Umiddelbart efter projekteringen af byggeprojektet samt en vellykket udbud og licitation af – hvor JME A/S blev valgt som hovedentreprenør – kunne projektet indlede sin udførende fase i januar 2020.

 

Det er med stor glæde for alle parter, at facaderenovering af AB Rosenørns Allé nu er fuldendt og at det samlede projektet er afsluttet. Hvor ejendommen, der tidligere fungerede som hovedkontor for LO, nu står færdigrenoveret med nye vinduer, der opfylder tidssvarende krav til ejendomme beliggende mod stærkt befærdet veje.

 

Det samlede byggeprojekt omfattede foruden udskiftning af vinduer til lydruder også:

 

  • – Partiel udskiftning samt overfladebehandling af ornamenter omkring vinduer til gadesiden
  • – Renovering af brandkamme
  • – Udbedring af sætningsrevner
  • – Reparation af fuger og udskiftning af tegl
  • – Afrensning og vandtætning af gesimsbånd
  • – Afrensning og behandling af sålbænke
  • – Delvis udskiftning af tagrender og nedløb
  • – Udskiftning af tagrender og nedløb
  • – Udskiftning af Zink tag og gesims på karnap
  • – Nye vinduesdøre i kviste samt værn og tilpasninger

 

Entreprenør: JME A/S

Projektleder: Helle Frey Jensen / Kasper Harder Rasmussen

Budget: 5.500.000 DKK ekskl. moms

 

Abildhauge A/S har over 30 års erfaring med renovering og ombygning af ejendomme i hovedstadsområdet. Vi sætter en ære i at skabe værdi og tryghed i byggeprocessen for vores kunder, der hovedsageligt består af ejer- og andelsboligforeninger.