Afsluttet projekt: Altaner til AB Kronborggade 14-16

 

Afsluttet projekt: Altaner til AB Kronborggade 14-16

I sommeren 2018 blev Abildhauge A/S kontaktet af AB Kronborggade 14-16 med henblik på, at rådgive andelsboligforeningen i forbindelse med etableringen af altaner på ejendommen.

Her bestod Abildhauges rolle i at varetage projekteringen, udbud

og licitation, indhenting af myndighedsgodkendelser, løbende tilsyn med projektet samt økonomi- og tidsstyring. Altanerne er de første altaner mod gadesiden på Kronborggade, hvilket gjorde at designet af altanerne har været udført i tæt dialog med Københavns Kommune.

 

Det er med stor glæde for alle implicerede parter, og især for beboerne på AB Kronborggade 14-16, at projektet nu er afsluttet og altanerne står færdige.  Altanerne stod færdige før tidsplanen og realiseret for et mindre beløb end budgetteret, hvilket resulterede i en tilfreds andelsboligforening.

 

Projektleder: Helle Frey Jensen

Budget: 1.750.000 DKK ekskl. moms

Entreprenør: Altan.dk

 

Abildhauge A/S har over 30 års erfaring med renovering og ombygning af ejendomme i hovedstadsområdet. Vi sætter en ære i at skabe værdi og tryghed i byggeprocessen for vores kunder, der hovedsageligt består af ejer- og andelsboligforeninger. 

 

  •