Abildhauge drøftede kommunens erhvervsforhold med Borgmesteren

Abildhauge drøftede kommunens erhvervsforhold med Borgmesteren

Frederiksberg Borgmester og vicedirektør Thomas Wohlert besøgte fredag den 29. september 2017 Abildhauge A/S. Det gjorde han for at få en snak om erhvervsforholdene i kommunen.


Der blev drukket kaffe og spist borgmesterkringel til, mens snakken gik på, hvad der i kommunen var godt, og hvad der kunne gøres bedre. I Abildhauge pointerede vi, at sagsbehandlingstiden for byggeansøgninger kunne være hurtigere. Sagsbehandlingstiden på 9 uger, oplever vi ikke altid bliver overholdt. Glædeligvis var der allerede taget skridt for at forbedre dette, idet antallet af byggesagsbehandlere i kommunen fra 2018 vil blive øget med 20%.


Vi nævnte også, at Frederiksberg kommune har et godt og udbygget bygge-sags-arkiv. Dog med det minus, at tegninger eller andet materiale, som indeholder personhenførbare data ikke kan ses. Det giver et unødigt tidsforbrug ved udarbejdelse af projekter. Borgmesteren lovede at undersøge, hvad der kunne gøres.


Vi takker borgmesteren for et godt besøg, hvor der var mulighed for at drøfte de forhold, som betyder noget for vores fagområde og høre nærmere om, hvad der rører sig i kommunen. Vi sætter pris på, at han lytter til erhvervslivet, når han forsøger at forbedre, de rammer vi arbejder inden for i hverdagen.