Renovering af klimaskærme hos AB Hveensborg

Renovering af klimaskærme hos AB Hveensborg

I foråret 2018 blev Abildhauge A/S kontaktet af AB Hveensborg, med henblik på at yde byggeteknisk rådgivning ifm. udskiftning af foreningens vinduer. Efterfølgende igangsatte Abildhauge A/S projekteringen byggeprojektet, som også kom til at omfatte diverse renoveringsarbejder af foreningens tag og facade.

 

Efter et vellykket udbud og licitation af projektet – hvor Lars Printz A/S blev valgt som hovedentreprenør – er det med stor glæde for AB Hveensborg og Abildhauge A/S at projektet nu er i fasen for udførelsen.

 

Undervejs vil Abildhauges projektleder og tilknyttede rådgivere føre løbende tilsyn af byggeprojektet og være i tæt dialog med bygherre og entreprenør. Det samlede byggeprojekt omfatter:

 

  • – Partiel udskiftning/istandsættelse af tag
  • – Istandsættelse af facader
  • – Udskiftning/istandsættelse af vinduer

 

AB Hveensborg består at to ejendomme som har adresse på hhv. på Amagerbrogade 157-161 og Højdevej 1-3. Ejendommene er opført i 1905 og 1910 og består af 49 lejligheder fordelt på 5 opgange.

 

Projektleder: Kasper Harder Rasmussen

Budget: 9.300.000 DKK inkl. moms

Entreprenør: Lars Printz A/S

 

 

Abildhauge A/S har over 30 års erfaring med renovering og ombygning af ejendomme i hovedstadsområdet. Vi sætter en ære i at skabe værdi og tryghed i byggeprocessen for vores kunder, der hovedsageligt består af ejer- og andelsboligforeninger.

 

  •