Byggetilsyn

Byggetilsyn

Under hele byggesagen er det vigtigt, at der bliver fulgt op på projektet gennem et effektivt byggetilsyn, således at bygherrens forventninger til budget, tid og kvalitet indfries.

Som tilsynsførende sikrer Abildhauge, at byggeriet forløber i overensstemmelse med projektmaterialet og sikre at den beskrevne og aftalte kvalitet udføres. 

 


Vi afholder kontinuerlige byggemøder med entreprenøren og andre relevante interessenter. Eventuelle problemstillinger, spørgsmål og ændringer afklares her, og vi udarbejder efterfølgende referater, således bygherre er orienteret om byggeriets konkrete fremskridt.

 


Som byggeleder fortsætter vi endvidere dialogen med de relevante myndigheder for at sikre, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de givne godkendelser.

 

 

Har du spørgsmål – kontakt da gerne

 

Lukas Rubin, Bygningskonstruktør

Lukas Rubin

Bygningskonstruktør

 

lkr@abildhauge.dk

Direkte tlf. 33 29 60 24

Helle Frey Jensen

Arkitekt MAA, Partner

 

hfj@abildhauge.dk

Direkte tlf. 33 29 60 28

Ole Præst Larsen

Civilingeniør – bygning, Partner

 

opl@abildhauge.dk

Direkte tlf. 33 29 60 25

Jan Krontoft

Bygningskonstruktør

 

 jk@abildhauge.dk

Direkte tlf. 33 29 60 13

 

Abildhauge varetager…  

  • Al kontakt til entreprenør og håndværkere, så bygherren ikke bliver forstyrret af lavpraktiske detailspørgsmål.  
  • Der er mange interessenter ved de fleste byggeprojekter, og det er ikke usædvanligt, at der kan opstå uenighed eller deciderede konflikter mellem forskellige interessenter.
  • Abildhauge har kompetencer med procesledelse og erfaringer med at løse konkrete uenigheder og kan dermed bringe processen på rette spor.
  • Abildhauge kan også efter nærmere aftale varetage at tage kontakten til beboere.    

 

Kontaktformular
Sender
 

AB Tranen – København NV

17. november 2016
Abildhauge A/S har siden 2011 bistået AB Tranen med byggeteknisk rådgivning ved flere renoveringsprojekter
Læs mere

AB Sofiero – Frederiksberg

14. februar 2017
Facadeisolering, istandsættelse af altaner indvendigt, samt udskiftning af vinduer, kloaker og belægning
Læs mere

AB Kræmmerhuset – København N

27. november 2016
Facade- og vinduesrenovering og nye flotte tårnkupler for AB Kræmmerhuset
Læs mere