Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan

På baggrund af den tilstandsrapport, som Abildhauge har udarbejdet for ejendommen for ejendommen  udarbejder vi en udførlig vedligeholdelsesplan, der gør det muligt at planlægge vedligeholdelsen af ejendommen således, at arbejdet sker i den teknisk rigtige rækkefølge. Foreningen reducerer dermed løbende og dyre udgifter til akutte reparationer. Det er især ved akutte reparationer, at man risikerer, at arbejdet ikke udføres korrekt eller optimalt på grund af temperaturer eller nedbør.

Desuden er en vedligeholdelsesplan med til at reducere vedligeholdelsesudgifterne for ejendommen. En god plan giver andelsbolig eller ejerforeningen tid til at indhente de rigtige tilbud. Samtidig giver den overblik, så man kan samle flere mindre opgaver til en stor for derigennem at spare opstartsudgifter samt udgifter til byggeplads og eksempelvis stillads.

 

  • Vedligeholdelsesplanen indeholder:
  • Drift- og vedligeholdelsesplan
  • Prioriteringsrækkefølge
  • Teknisk og økonomisk vurdering
  • Teknisk Due Diligence (erhvervsbyggeri)

 

Hvis der skulle være behov for det, tilbyder Abildhauge uden merudgift for andelsbolig- eller ejerforeningen at gennemgå planen. Her kan vi drøfte de forskellige muligheder og svare på spørgsmål, der måtte opstå. I den forbindelse er der også mulighed for at drøfte eventuelle ønsker og muligheder for at forbedre ejendommen gennem eksempelvis energirenovering, opsætning af altaner m.m.

Vedligeholdelsesplanen rækker typisk 10 år ud i fremtiden, og hver enkelt vedligeholdelsesopgave er prioriteret og prissat ud fra erfaringspriser, så foreningen altid har et økonomisk skøn at budgettere ud fra. Vi anbefaler, at revidere vedligeholdelsesplanen allerede efter ca. 3 til 5 år for at holde planen opdateret og så aktuel som mulig.

 

Kontakt Abildhauge

Abildhauges rådgivere er klar til at hjælpe med at udarbejde både en tilstandsrapport og/ eller en vedligeholdelsesplan. Ring på 33 31 33 31 og aftal et uforpligtende møde for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forening.

 

5 gode grunde til at få en vedligeholdelsesplan

 1. Overblik over vedligeholdelses-udgifter
 2. Mindre udgifter til vedligehold
 3. Bedre tid til planlægning af vedligehold
 4. Mere kvalitet i vedligeholdelses-opgaverne
 5. Et aktiv i salgsprocessen, hvor både sælger og køber af ønsker at kende fremtidige udgifter.

 

Referencer

AB Vennehøj – København S

21. januar 2011
Udskiftning af altaner
Læs mere

Lindehuset – Frederiksberg

18. januar 2006
Stort byfornyelsesprojekt for Frederiksberg Bolig Fond
Læs mere