Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Selv skader, der lige nu synes små og harmløse, kan hurtigt vokse sig større og mere bekostelige. Derfor er det en god idé at få taget temperaturen på ejendommens tilstand og få udarbejdet en professionel tilstandsvurdering af ejendommens forskellige dele. På den måde får andelsbolig- og ejerforeningen et kvalificeret værktøj til at kunne tage stilling til vedligeholdelsesudfordringerne nu og på længere sigt. Det er med til at sikre ejendommens sundhedstilstand og ikke mindst beboernes økonomi og tryghed.

 

Som grundlag for tilstandsrapporten gennemgår Abildhauges teknikere ejendommen og installationerne. Vi koncentrerer os primært om de fælles bygningsdele, men der er også behov for adgang til enkelte lejligheder for at vurdere vinduer, facader, og installationer i lejlighederne.

 

Den endelige rapport gør rede for tilstanden af ejendommens enkelte bygningsdele:

  • klimaskærm (tag, ydervægge, døre og vinduer),
  • installationer og fællesarealer (trappeopgange, loftsrum, kældre, varmecentral mv.).
  • anviser forslag til vedligeholdelsesarbejder af disse bygningsdele
  • samt prisoverslag til fremtidige arbejder.

 

Kontakt Abildhauge

Abildhauges rådgivere er klar til at hjælpe med at udarbejde både en tilstandsrapport og/ eller en vedligeholdelsesplan. Ring på 33 31 33 31 og aftal et uforpligtende møde for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forening.

 

4 gode grunde til at få en tilstandsrapport

 1. Overblik over ejendommens stand
 2. Overblik over vedligeholdelses-udgifter
 3. Vigtigt udgangspunkt for en vedligeholdelsesplan
 4. Et aktiv i salgsprocessen, hvor både sælger og køber af lejligheder ønsker at kende fremtidige udgifter.

Referencer

AB Ålborggade 3-5 – København Ø

30. september 2015
Renovering af trapper og udskiftning af tag
Læs mere

AB JoJo – København N

23. marts 2017
Længervarende samarbejde om flere renoveringsprojekter
Læs mere

AB Bavnehøj – København SV

31. januar 2017
Opsætning af 87 altaner, udskiftning af brugsvandsinstallationer, konvertering fra erhverv til beboelse
Læs mere