Andelsvurdering

Andelsvurdering

Skal du have vurderet værdien af din andelslejlighed i forbindelse med et salg, kan Abildhauge vurdere og prissætte løsøre og de forbedringer, som du har fået udført i din andel. Vores samlede gennemgang af lejligheden indeholder også en oversigt over eventuelle mangler, som køber skal være bekendt med i forbindelse med handlen, således du som sælger undgår efterfølgende krav.

Sådan vurderer vi:

 • Vores andelsvurderinger er baseret på en nøje fastlagt procedure for at sikre en grundig og korrekt gennemgang af din andelsbolig.
 • Til grund for vurderingen syner vi fysisk lejligheden, benytter de oplysninger, du som andelshaver kan give, samt benytter den dokumentation for forbedringer, du måtte have i form af kvitteringer, kontrakter m.m.- Under den visuelle gennemgang af hele andelslejligheden gennemgår vi de udførte renoveringer og det løsøre, der er inkluderet i handlen.
 • Vi beregner afskrivninger og værdiansætter forbedringer og løsøre.
 • Vi noterer og værdiansætter synlige skader og mangler i rapporten.
 • Vi foretager ikke destruktive indgreb i eksempelvis murværk, lysninger og skillevægge, og vi flytter ikke rundt på møbler og inventar, hvorfor vi altid tager forbehold over for skjulte skader.
 • Konstaterer vi ulovligt eller fejlagtigt udført arbejde, noterer vi dette i rapporten, så du som sælger kan afhjælpe og udbedre forholdene inden salg.
 • Den endelige vurdering baserer vi på ovennævnte vurdering, kvalificerede skøn, samt retningslinjerne anført i ABF Håndbogen.
 • Hvis andelsboligforeningens vedtægter tilsiger, at vi skal benytte en af andelsboligforeningen udarbejdet vurderingsvejledning, skal vi bede om at få den tilsendt, inden vurderingen går i gang.

 

Du har vurderingsrapporten inden for 10 arbejdsdage

 • Vi besigtiger lejligheden indenfor 5 arbejdsdage efter, at du har bestilt vurderingen.
 • En gennemgang af lejligheden tager cirka 30 minutter, hvor du som sælger eller repræsentant for andelsboligforeningens bestyrelse bør være til stede.
 • Efter yderligere 5 arbejdsdage modtager du og andelsboligforeningens bestyrelse og administrator vurderingsrapporten.


Vurdering af andelskronen

Du skal være opmærksom på, at vores vurdering omfatter værdien af forbedringer i lejligheden. Selve værdien af andelen i foreningen bestemmes på baggrund af andelskronen og i henhold til foreningens vedtægter.


Kontakt Abildhauge

Hvis du har brug for en uforpligtende samtale, eller hvis du ønsker at vide mere om vurdering af andelslejligheder, er du velkommen til at kontakte os på telefon 33 31 33 31 – eller sende en mail til o@abildhauge.dk.

Det skal vi bruge

 • Seneste vurdering af forbedringer og løsøre
 • Kvitteringer for indkøbt løsøre
 • Kvitteringer fra håndværker
 • Opgørelse og beskrivelse af selvudførte forbedringer (Eget arbejde)
 • Eventuelt andelsboligforeningens interne vurderingsvejledninger.
 

Referencer

Ingen referencer i specialet andelsvurdering