Nyheder

1. marts 2017

Nyt projekt: Udskiftning af facadebeklædning for EF Birketinget

Abildhauge A/S har fået til opgave at varetage projektering, udbud, byggetilsyn, herunder økonomi- og tidsstyring med udskiftning af facade-beklædning for EF Birketinget. Renoveringen omfatter udskiftning af ejendommens eksisterende lette facader med beklædning af eternit til nye højisolerede facader i træ/aluminium. ...

Læs mere …
16. februar 2017

NYHED! Tilskud på 20% til energibesparelser og klimatilpasninger

Staten vil nu tilskynde private udlejere til investeringer i klimatilpasning og energibesparelser til fx efterisolering og udskiftning af døre og vinduer....

Læs mere …
22. december 2016

Nye vinduer og altaner hos AB Bavnehøj

AB Bavnehøj I København SV har lige afsluttet en større byggesag hvor samtlige vinduer blev udskiftet til nye energivinduer, og dette blev kombineret med et efterfølgende altanprojekt hos de beboere der have et ønske om altaner. Begge byggesager er udført uden særlige tidsmæssige forsinkelser, og begge projekter er holdt inden for den aftalte budget. ...

Læs mere …
25. november 2016

Nye altaner til AB Sofiero

AB Sofiero på Kronprinsesse Sofiesvej Vej 30-40 på Frederiksberg har samtlige lejligheder fået udskiftet gamle vinduer til nye med energiglas og altandøre blev udskiftet til nye skydedøre. Alle beboerne er glade for det udførte arbejde, og kan alle mærke den forskel de nye vinduer og isoleringen har medført og er særligt glade for at det endelig regnskab viser en besparelse på næsten 10% i forhold til aftalt budget. ...

Læs mere …
12. november 2016

Byfornyelse i Københavns Kommune i 2017

Abildhauge deltog i starten af november i et orienteringsmøde på Københavns Rådhus vedrørende byfornyelse m.m. for 2017 i Københavns Kommune. Tegnestuen er som altid behjælpelig med at søge tilskud til ejendommen med mangelfulde installationer, så som manglende bad toilet på bitrapper m.v., opgradering af energimærke, facadeistandsættelse m.m....

Læs mere …
28. oktober 2016

Facaden, vinduer og døre istandsat for AAB´s afd. 68 på Christianshavn

AAB’s Afd. 68 på Christianshavn har lige afsluttet en istandsættelse af gårdfacade og vinduer og døre til gårdsiden. Alle beboerne er glade for det arbejde der er udført, og ikke mindst den synlige forskel der er på facaderne efter renoveringen, samt at vinduerne nu atter er tætte. Budget og tidsplan for byggeriet blev holdt. ...

Læs mere …