Tilstandsrapport og en vedligeholdelsesplan: Forbyg ubehagelige overraskelser

Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan: Forbyg ubehagelige overraskelser og pludseligt stigende fællesudgifter

 

Selv skader på jeres boligejendom, der lige nu synes små og harmløse, kan hurtigt vokse sig større og mere bekostelige. Derfor er det en god idé løbende at få taget temperaturen på ejendommens tilstand og få udarbejdet en professionel tilstandsvurdering af ejendommens forskellige dele.

 

På den måde får andelsbolig- og ejerforeningen et godt værktøj til at planlægge den løbende vedligeholdelse og større renoveringer.
Det er med til at sikre ejendommens sundhedstilstand og ikke mindst beboernes økonomi og tryghed, så I undgår at fællesudgifter pludselig stiger meget.
 
Som grundlag for tilstandsrapporten gennemgår Abildhauges byggeteknikere ejendommen og installationerne. Vi koncentrerer os primært om de fælles bygningsdele, men der er også behov for adgang til enkelte lejligheder for at vurdere vinduer, facader, og installationer i lejlighederne.
 
Den endelige rapport gør rede for tilstanden af ejendommens enkelte bygningsdele:

 

  • – klimaskærm (tag, ydervægge, døre og vinduer),
    – installationer og fællesarealer (trappeopgange, loftsrum, kældre, varmecentral mv.).
    – anviser forslag til hvad der skal vedligeholdelse ved disse bygningsdele samt prisoverslag til fremtidige arbejder.

 

Er du interesseret i at høre mere om en Tilstandsrapport kan du læse mere her eller kontakte os på 33 31 33 31 eller o@abildhauge.dk