Projektering

Projektering

Inden byggesagen igangsættes udfærdiger Abildhauge en skriftlig aftale om teknisk rådgivning. Vi arbejder efter de gældende branchenormer og brancheforbehold, der omfatter ’Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning 2012’, og ’Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89)’.

I den skriftlige aftale om teknisk rådgivning aftales også Abildhauges rådgivningshonorar, der kan baseres på en af flere muligheder:

  • fast aftalt pris,
  • timepris, eller
  • aftalt procentsats af den samlede entreprisesum.

 

Herefter kan selve projekteringen af byggesagen begynde. Abildhauges hold af bygningsingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører og tekniske tegnere går nu i gang med at beskrive hele byggesagen, således at bygherre, entreprenører, producenter og myndigheder har en fælles forståelse af hele projektet.

Der skal:

  • udarbejdes overordnede beskrivelser af arbejdets udførelse,
  • eksisterende forhold skal undersøges og beskrives i detaljer,
  • udarbejdes konstruktionstegninger,
  • udarbejdes beskrivelser af de enkelte bygningsdele,
  • laves planer for arbejdssikkerhed og sundhed,
  • og udarbejdes en tidsplan for hele projektet.

 

Endelig skal der udarbejdes en tilbudsliste, så hele projektet kan sendes i udbud blandt indbudte entreprenører.

 

Har du spørgsmål – kontakt da gerne

 

Ole Præst Larsen

Civilingeniør

 

opl@abildhauge.dk

Direkte tlf: 33 29 60 25

Helle Frey Jensen

Arkitekt MAA

 

hfj@abildhauge.dk

Direkte tlf: 33 29 60 28

Abildhauge garanterer…

At det leverede arbejde lever op til alle kvalitetsstandarder. Abildhauge arbejder efter de retningslinjer for ydelsesbeskrivelser, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitekt Virksomheder har beskrevet. Du kan læse mere via disse links:

Ydelsesbeskrivelser Byggeri og
Planlægning 2012

Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89)

 

 

Vidste du…?

At du selv som byggeherre kan være med til at udvælge de entreprenører, der skal have opgaven i udbud? Abildhauge har ikke faste samarbejder med entreprenørfirmaer og har derfor ikke særlige interesser for den ene entreprenør frem for den anden.

Vi ser dog gerne at bygherren vælger den entreprenør der har erfaring fra lignede arbejde som bygherren ønsker udført.

Referencer

Lindehuset – Frederiksberg

18. januar 2006
Stort byfornyelsesprojekt for Frederiksberg Bolig Fond
Læs mere

AB Ægirsgade 50-52/Nannasgade 16 – København N

7. oktober 2014
Udskiftning af tag, facadeistandsættelse som byfornyelsesprojekt
Læs mere

AB Hattenens Alle 6-10 – Frederiksberg

30. april 2016
Udskiftning af tag og vinduer samt efterisolering af mur og etageadskillelse
Læs mere