Byggetilsyn

Byggetilsyn

Under hele byggesagen er det vigtigt, at der bliver fulgt op på projektet gennem et effektivt tilsyn, således at bygherrens forventninger til budget, tid og kvalitet indfries.

Som tilsynsførende sikrer Abildhauge, at byggeriet forløber i overensstemmelse med projektmaterialet og sikre at den beskrevne og aftalte kvalitet udføres. 

Vi afholder kontinuerlige byggemøder med entreprenøren og andre relevante interessenter. Eventuelle problemstillinger, spørgsmål og ændringer afklares her, og vi udarbejder efterfølgende referater, således bygherre er orienteret om byggeriets konkrete fremskridt.

Som byggeleder fortsætter vi endvidere dialogen med de relevante myndigheder for at sikre, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de givne godkendelser.

 

Har du spørgsmål – kontakt da gerne

 

Thomas Andersen

Bygningskonstruktør

 

ta@abildhauge.dk

Direkte tlf: 33 29 60 29

Helle Frey Jensen

Arkitekt MAA

 

hfj@abildhauge.dk

Direkte tlf: 33 29 60 28

Ole Præst Larsen

Civilingeniør – bygning

 

opl@abildhauge.dk

Direkte tlf: 33 29 60 25

Jan Krontoft

Bygningskonstruktør

 

jk@abildhauge.dk

Direkte tlf: 33 29 60 13

 

Abildhauge varetager…

Al kontakt til entreprenør og håndværkere, så bygherren ikke bliver forstyrret af lavpraktiske detailspørgsmål.

Der er mange interessenter ved de fleste byggeprojekter, og det er ikke usædvanligt, at der kan opstå uenighed eller deciderede konflikter mellem forskellige interessenter.

Abildhauge har kompetencer med procesledelse og erfaringer med at løse konkrete uenigheder og kan dermed bringe processen på rette spor.

Abildhauge kan også efter nærmere aftale varetage at tage kontakten til beboere. 

Referencer

EF Brigadevej 20-20a – København SV

30. september 2012
Udskiftning til nyt tag
Læs mere

AB Chr. X – Lyngby

3. august 2012
Nye altaner, facaderenovering, nye vinduer og efterisolering
Læs mere